Модульная кухня Аморе Классик

Материал фасадов: Все крашеный
 • Аморе Классик №40 5/92 верх вставка

  -3% Аморе Классик №40 5/92 верх вставка
  631 612 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 50 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №30 5 верх вставка

  -3% Аморе Классик №30 5 верх вставка
  570 553 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 50 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №43 40/92 верх витрина 1

  -3% Аморе Классик №43 40/92 верх витрина 1
  2021 1960 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 400 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №45 50/92 верх

  -3% Аморе Классик №45 50/92 верх
  2463 2389 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №46 60/92 верх

  -3% Аморе Классик №46 60/92 верх
  2875 2789 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №48 80/92 верх

  -3% Аморе Классик №48 80/92 верх
  3699 3588 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №48 80/92 верх витрина 1

  -3% Аморе Классик №48 80/92 верх витрина 1
  3699 3588 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №48 80/92 верх витрина 2

  -3% Аморе Классик №48 80/92 верх витрина 2
  4320 4190 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №49 80/92 верх сушка

  -3% Аморе Классик №49 80/92 верх сушка
  3844 3729 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №49 80/92 верх сушка витрина 1

  -3% Аморе Классик №49 80/92 верх сушка витрина 1
  3844 3729 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №52 50/57 верх

  -3% Аморе Классик №52 50/57 верх
  1631 1582 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 570 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №54 58/92 верх угол

  -3% Аморе Классик №54 58/92 верх угол
  2534 2458 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 580 мм
  • 920 мм
  • 580 мм
  • верх
 • Аморе Классик №54 58/92 верх угол витрина 2

  -3% Аморе Классик №54 58/92 верх угол витрина 2
  2842 2757 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 580 мм
  • 920 мм
  • 580 мм
  • верх
 • Аморе Классик №58 58/92 верх угол

  -3% Аморе Классик №58 58/92 верх угол
  2992 2902 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 580 мм
  • 920 мм
  • 580 мм
  • верх
 • Аморе Классик №3 40 низ

  -3% Аморе Классик №3 40 низ
  1668 1618 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 400 мм
  • 820 мм
  • 450 мм
  • низ
 • Аморе Классик №1 20 низ карго

  -3% Аморе Классик №1 20 низ карго
  1479 1435 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 200 мм
  • 820 мм
  • 450 мм
  • низ
 • Аморе Классик №41 20/92 верх полки

  -3% Аморе Классик №41 20/92 верх полки
  323 313 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 200 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №5 50 низ

  -3% Аморе Классик №5 50 низ
  2024 1963 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 820 мм
  • 450 мм
  • низ
 • Аморе Классик №4 45 низ

  -3% Аморе Классик №4 45 низ
  1856 1800 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 450 мм
  • 820 мм
  • 450 мм
  • низ
 • Аморе Классик №15 28 верх полки

  -3% Аморе Классик №15 28 верх полки
  260 252 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 280 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №16 60 верх сушка окап

  -3% Аморе Классик №16 60 верх сушка окап
  1482 1438 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 360 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №14 58 верх угол витрина 1

  -3% Аморе Классик №14 58 верх угол витрина 1
  2016 1956 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 580 мм
  • 720 мм
  • 580 мм
  • верх
 • Аморе Классик №12 50 верх окап

  -3% Аморе Классик №12 50 верх окап
  1263 1225 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 360 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №10 60 верх окап

  -3% Аморе Классик №10 60 верх окап
  1344 1304 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 360 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №9 80 верх сушка витрина 2

  -3% Аморе Классик №9 80 верх сушка витрина 2
  3559 3452 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №9 80 верх сушка витрина 1

  -3% Аморе Классик №9 80 верх сушка витрина 1
  3071 2979 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №9 80 верх сушка

  -3% Аморе Классик №9 80 верх сушка
  3071 2979 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №8 80 верх витрина 2

  -3% Аморе Классик №8 80 верх витрина 2
  3439 3336 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №8 80 верх витрина 1

  -3% Аморе Классик №8 80 верх витрина 1
  2951 2862 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №8 80 верх

  -3% Аморе Классик №8 80 верх
  2951 2862 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №7 60 верх сушка

  -3% Аморе Классик №7 60 верх сушка
  2421 2348 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №6 60 верх

  -3% Аморе Классик №6 60 верх
  2297 2228 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №4 45 верх

  -3% Аморе Классик №4 45 верх
  1806 1752 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 450 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №3 40 верх витрина 1

  -3% Аморе Классик №3 40 верх витрина 1
  1623 1574 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 400 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №5 50 верх

  -3% Аморе Классик №5 50 верх
  1973 1914 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №3 40 верх

  -3% Аморе Классик №3 40 верх
  1623 1574 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 400 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх