Столы компьютерные

 • Стол компьютерный Леон-4

  Стол компьютерный Леон-4
  3980 грн
  • Сокме (Украина)
  • прямой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1700 мм
  • 2000 мм
  • 600 мм
 • Стол компьютерный Кросслайн 1200

  Стол компьютерный Кросслайн 1200
  3111 грн
  • Сокме (Украина)
  • прямой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1200 мм
  • 2020 мм
  • 595 мм
 • Стол компьютерный Селина угловой

  Стол компьютерный Селина угловой
  3556 грн
  • Свiт-Меблiв (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1310 мм
  • 740 мм
  • 900 мм
 • Стол компьютерный СК-3741

  Стол компьютерный СК-3741
  5678 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1400 мм
  • 755 мм
  • 1500 мм
 • Стол компьютерный СК-3709 ДСП

  Стол компьютерный СК-3709 ДСП
  2608 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1500 мм
  • 755 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3708 ДСП

  Стол компьютерный СК-3708 ДСП
  2553 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1400 мм
  • 755 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3706 ДСП

  Стол компьютерный СК-3706 ДСП
  2438 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1200 мм
  • 755 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3747

  Стол компьютерный СК-3747
  4260 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1400 мм
  • 1395 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3715

  Стол компьютерный СК-3715
  1427 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • 1000 мм
  • 755 мм
  • 1000 мм
 • Стол компьютерный СК-3731

  Стол компьютерный СК-3731
  5505 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1600 мм
  • 755 мм
  • 1175 мм
 • Стол компьютерный СК-3733

  Стол компьютерный СК-3733
  5044 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1600 мм
  • 755 мм
  • 1175 мм
 • Стол компьютерный СК-3730

  Стол компьютерный СК-3730
  7101 грн
  • Комфорт (Украина)
  • ДСП
  • ДСП
  • 2150 мм
  • 2010 мм
  • 1175 мм
 • Стол компьютерный СК-3729

  Стол компьютерный СК-3729
  5581 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1460 мм
  • 755 мм
  • 1460 мм
 • Стол компьютерный О-244 правый

  Стол компьютерный О-244 правый
  1688 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • 1430 мм
  • 755 мм
  • 900 мм
 • Стол компьютерный СК-3701

  Стол компьютерный СК-3701
  1262 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • ДСП
  • 1100 мм
  • 755 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3746

  Стол компьютерный СК-3746
  4205 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1300 мм
  • 1395 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3745

  Стол компьютерный СК-3745
  5335 грн
  • Комфорт (Украина)
  • МДФ
  • ДСП
  • 1500 мм
  • 1395 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3744

  Стол компьютерный СК-3744
  5972 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1500 мм
  • 755 мм
  • 1900 мм
 • Стол компьютерный СК-3743

  Стол компьютерный СК-3743
  5917 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1400 мм
  • 755 мм
  • 1900 мм
 • Стол компьютерный СК-3742

  Стол компьютерный СК-3742
  5733 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1500 мм
  • 755 мм
  • 1500 мм
 • Стол компьютерный СК-3740

  Стол компьютерный СК-3740
  3188 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1390 мм
  • 755 мм
  • 1000 мм
 • Стол компьютерный СК-3739

  Стол компьютерный СК-3739
  2562 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • 2000 мм
  • 755 мм
  • 1000 мм
 • Стол компьютерный СК-3738

  Стол компьютерный СК-3738
  5497 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1940 мм
  • 2010 мм
  • 1000 мм
 • Стол компьютерный СК-3737

  Стол компьютерный СК-3737
  4451 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1430 мм
  • 1395 мм
  • 900 мм
 • Стол компьютерный СК-3736

  Стол компьютерный СК-3736
  3400 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1430 мм
  • 775 мм
  • 900 мм
 • Стол компьютерный СК-3735

  Стол компьютерный СК-3735
  7158 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1930 мм
  • 2010 мм
  • 900 мм
 • Стол компьютерный СК-3720 ДСП

  Стол компьютерный СК-3720 ДСП
  3596 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1460 мм
  • 755 мм
  • 1460 мм
 • Стол компьютерный СК-3720 МДФ

  Стол компьютерный СК-3720 МДФ
  3802 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1460 мм
  • 755 мм
  • 1460 мм
 • Стол компьютерный СК-3721 ДСП левый

  Стол компьютерный СК-3721 ДСП левый
  3375 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1600 мм
  • 755 мм
  • 1175 мм
 • Стол компьютерный СК-3721 МДФ левый

  Стол компьютерный СК-3721 МДФ левый
  3582 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1600 мм
  • 755 мм
  • 1175 мм
 • Стол компьютерный СК-3722 ДСП правый

  Стол компьютерный СК-3722 ДСП правый
  3375 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1600 мм
  • 755 мм
  • 1175 мм
 • Стол компьютерный СК-3722 МДФ правый

  Стол компьютерный СК-3722 МДФ правый
  3582 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1600 мм
  • 755 мм
  • 1175 мм
 • Стол компьютерный СК-3704

  Стол компьютерный СК-3704
  1451 грн
  • Комфорт (Украина)
  • прямой
  • ДСП
  • 1400 мм
  • 755 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3726 ДСП правый

  Стол компьютерный СК-3726 ДСП правый
  3710 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • ДСП
  • 1600 мм
  • 755 мм
  • 1175 мм
 • Стол компьютерный СК-3726 МДФ правый

  Стол компьютерный СК-3726 МДФ правый
  3920 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • МДФ
  • ДСП
  • 1600 мм
  • 755 мм
  • 660 мм
 • Стол компьютерный СК-3727

  Стол компьютерный СК-3727
  9391 грн
  • Комфорт (Украина)
  • угловой
  • ДСП
  • ДСП
  • 2920 мм
  • 755 мм
  • 1910 мм