Модульная кухня Аморе Классик

Материал фасадов: Все крашеный
 • Аморе Классик №40 5/92 верх вставка

  Аморе Классик №40 5/92 верх вставка
  663 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 50 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №30 5 верх вставка

  Аморе Классик №30 5 верх вставка
  599 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 50 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №43 40/92 верх витрина 1

  Аморе Классик №43 40/92 верх витрина 1
  2122 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 400 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №45 50/92 верх

  Аморе Классик №45 50/92 верх
  2586 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №46 60/92 верх

  Аморе Классик №46 60/92 верх
  3019 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №48 80/92 верх

  Аморе Классик №48 80/92 верх
  3884 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №48 80/92 верх витрина 1

  Аморе Классик №48 80/92 верх витрина 1
  3884 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №48 80/92 верх витрина 2

  Аморе Классик №48 80/92 верх витрина 2
  4536 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №49 80/92 верх сушка

  Аморе Классик №49 80/92 верх сушка
  4036 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №49 80/92 верх сушка витрина 1

  Аморе Классик №49 80/92 верх сушка витрина 1
  4036 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №52 50/57 верх

  Аморе Классик №52 50/57 верх
  1713 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 570 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №54 58/92 верх угол

  Аморе Классик №54 58/92 верх угол
  2661 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 580 мм
  • 920 мм
  • 580 мм
  • верх
 • Аморе Классик №54 58/92 верх угол витрина 2

  Аморе Классик №54 58/92 верх угол витрина 2
  2984 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 580 мм
  • 920 мм
  • 580 мм
  • верх
 • Аморе Классик №58 58/92 верх угол

  Аморе Классик №58 58/92 верх угол
  3142 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 580 мм
  • 920 мм
  • 580 мм
  • верх
 • Аморе Классик №3 40 низ

  Аморе Классик №3 40 низ
  1751 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 400 мм
  • 820 мм
  • 450 мм
  • низ
 • Аморе Классик №1 20 низ карго

  Аморе Классик №1 20 низ карго
  1553 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 200 мм
  • 820 мм
  • 450 мм
  • низ
 • Аморе Классик №41 20/92 верх полки

  Аморе Классик №41 20/92 верх полки
  339 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 200 мм
  • 920 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №5 50 низ

  Аморе Классик №5 50 низ
  2125 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 820 мм
  • 450 мм
  • низ
 • Аморе Классик №4 45 низ

  Аморе Классик №4 45 низ
  1949 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 450 мм
  • 820 мм
  • 450 мм
  • низ
 • Аморе Классик №15 28 верх полки

  Аморе Классик №15 28 верх полки
  273 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 280 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №16 60 верх сушка окап

  Аморе Классик №16 60 верх сушка окап
  1556 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 360 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №14 58 верх угол витрина 1

  Аморе Классик №14 58 верх угол витрина 1
  2117 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 580 мм
  • 720 мм
  • 580 мм
  • верх
 • Аморе Классик №12 50 верх окап

  Аморе Классик №12 50 верх окап
  1326 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 360 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №10 60 верх окап

  Аморе Классик №10 60 верх окап
  1411 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 360 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №9 80 верх сушка витрина 2

  Аморе Классик №9 80 верх сушка витрина 2
  3737 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №9 80 верх сушка витрина 1

  Аморе Классик №9 80 верх сушка витрина 1
  3225 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №9 80 верх сушка

  Аморе Классик №9 80 верх сушка
  3225 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №8 80 верх витрина 2

  Аморе Классик №8 80 верх витрина 2
  3611 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №8 80 верх витрина 1

  Аморе Классик №8 80 верх витрина 1
  3099 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №8 80 верх

  Аморе Классик №8 80 верх
  3099 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 800 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №7 60 верх сушка

  Аморе Классик №7 60 верх сушка
  2542 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №6 60 верх

  Аморе Классик №6 60 верх
  2412 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 600 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №4 45 верх

  Аморе Классик №4 45 верх
  1896 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 450 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №3 40 верх витрина 1

  Аморе Классик №3 40 верх витрина 1
  1704 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 400 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №5 50 верх

  Аморе Классик №5 50 верх
  2072 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 500 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх
 • Аморе Классик №3 40 верх

  Аморе Классик №3 40 верх
  1704 грн
  • VIP-Master (Украина)
  • крашеный
  • ДСП
  • 400 мм
  • 720 мм
  • 280 мм
  • верх